รายงาน::B2:ห้ามให้รหัส V,W,X,Y เป็นรหัสโรคหลัก

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
206500
เมืองเชียงราย822677170.002
เวียงชัย17801440.002
เชียงของ19647220.001
เทิง24893350.002
พาน364488460.013
ป่าแดด1155092320.201
แม่จัน386249160.004
เชียงแสน179963730.041
แม่สาย2693501990.074
แม่สรวย2348361770.075
เวียงป่าเป้า210833280.013
พญาเม็งราย155119410.026
เวียงแก่น125305680.054
ขุนตาล125599320.025
แม่ฟ้าหลวง149834440.029
แม่ลาว12661260.005
เวียงเชียงรุ้ง115908190.016
ดอยหลวง6485950.008