รายงาน::B2:ห้ามให้รหัส V,W,X,Y เป็นรหัสโรคหลัก

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
663600
เมืองเชียงราย1384025440.003
เวียงชัย285404120.004
เชียงของ345625140.004
เทิง398225200.005
พาน6222471520.024
ป่าแดด1745514430.254
แม่จัน593356320.005
เชียงแสน2721202160.079
แม่สาย4333186510.15
แม่สรวย3780923850.102
เวียงป่าเป้า346216740.021
พญาเม็งราย2584801780.069
เวียงแก่น1973681910.097
ขุนตาล1960521360.069
แม่ฟ้าหลวง246044900.037
แม่ลาว191032160.008
เวียงเชียงรุ้ง172414330.019
ดอยหลวง9735080.008