รายงาน::Error แฟ้ม Sevice

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
710000
เมืองเชียงราย155846100
เวียงชัย30818300
เชียงของ32675700
เทิง41328800
พาน64414800
ป่าแดด18311800
แม่จัน60001000
เชียงแสน29064100
แม่สาย46128600
แม่สรวย38488200
เวียงป่าเป้า35701700
พญาเม็งราย26512800
เวียงแก่น20385900
ขุนตาล20160600
แม่ฟ้าหลวง25937000
แม่ลาว19637300
เวียงเชียงรุ้ง17723800
ดอยหลวง10042600