รายงาน::Error แฟ้ม Person (พระ)

  
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนคนจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย6325853310.05
เวียงชัย85365130.02
เชียงของ171168440.03
เทิง116444340.03
พาน402966450.01
ป่าแดด6834270.01
แม่จัน4542280.02
เชียงแสน130454320.02
แม่สาย291549190.01
แม่สรวย3587530.01
เวียงป่าเป้า135481330.02
พญาเม็งราย2524250.02
เวียงแก่น11570340
ขุนตาล1211130.02
แม่ฟ้าหลวง9879060.01
แม่ลาว145449360.02
เวียงเชียงรุ้ง77334240.03