รายงาน::Error แฟ้ม Person (พระ)

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนคนจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย7332232940.04
เวียงชัย98570180.02
เชียงของ18029770
เทิง146557350.02
พาน96238390.04
ป่าแดด7161360.01
แม่จัน127282200.02
เชียงแสน151473430.03
แม่สาย352850240.01
แม่สรวย183358170.01
เวียงป่าเป้า151960360.02
พญาเม็งราย136142110.01
เวียงแก่น2105330.01
ขุนตาล3014790.03
แม่ฟ้าหลวง67285130.02
แม่ลาว159892420.03
เวียงเชียงรุ้ง6470760.01
ดอยหลวง1607920.01