รายงาน::B3:การให้รหัสSและTในผู้ป่วยรายใด ต้องให้รหัสสาเหตุภายนอกร่วมด้วยเสมอ

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
6636230.35
เมืองเชียงราย138402523160.17
เวียงชัย2854043180.11
เชียงของ3456257320.21
เทิง3982259780.25
พาน62224711830.19
ป่าแดด174551550.03
แม่จัน5933564210.07
เชียงแสน2721204380.16
แม่สาย43331816710.39
แม่สรวย37809223790.63
เวียงป่าเป้า3462161560.05
พญาเม็งราย2584802660.1
เวียงแก่น1973681300.07
ขุนตาล196052900.05
แม่ฟ้าหลวง2460444640.19
แม่ลาว1910324700.25
เวียงเชียงรุ้ง1724141700.1
ดอยหลวง97350130.01