รายงาน::B3:การให้รหัสSและTในผู้ป่วยรายใด ต้องให้รหัสสาเหตุภายนอกร่วมด้วยเสมอ

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
206570.34
เมืองเชียงราย8217559340.11
เวียงชัย1780141520.09
เชียงของ1964723280.17
เทิง2488046580.26
พาน3629774880.13
ป่าแดด115465300.03
แม่จัน3854682410.06
เชียงแสน1797562770.15
แม่สาย2687178600.32
แม่สรวย23445010800.46
เวียงป่าเป้า210824580.03
พญาเม็งราย1551191180.08
เวียงแก่น125229640.05
ขุนตาล125599610.05
แม่ฟ้าหลวง1481111920.13
แม่ลาว1263603090.24
เวียงเชียงรุ้ง115908530.05
ดอยหลวง64859100.02