รายงาน::B4:การให้รหัส ผู้ป่วยนอก ที่มารับวัคซีน ป้องกันโรค ไม่ต้องใส่รหัสการตรวจร่างกาย การตรวจสุขภาพ

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
663600
เมืองเชียงราย138402517920.13
เวียงชัย2854043210.11
เชียงของ34562516070.46
เทิง398300230.01
พาน622260920.01
ป่าแดด174585600.03
แม่จัน5938026990.12
เชียงแสน2721422830.1
แม่สาย43331823550.54
แม่สรวย3803378560.23
เวียงป่าเป้า3462416260.18
พญาเม็งราย2584803130.12
เวียงแก่น19743810090.51
ขุนตาล196052970.05
แม่ฟ้าหลวง2460685410.22
แม่ลาว191032260.01
เวียงเชียงรุ้ง1724143150.18
ดอยหลวง97350950.1