รายงาน::B4:การให้รหัส ผู้ป่วยนอก ที่มารับวัคซีน ป้องกันโรค ไม่ต้องใส่รหัสการตรวจร่างกาย การตรวจสุขภาพ

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
206500
เมืองเชียงราย8226778760.11
เวียงชัย1780141560.09
เชียงของ1964726360.32
เทิง248933150.01
พาน364488340.01
ป่าแดด115509310.03
แม่จัน3862494010.1
เชียงแสน1799631170.07
แม่สาย2693505440.2
แม่สรวย2348363860.16
เวียงป่าเป้า2108331880.09
พญาเม็งราย1551191610.1
เวียงแก่น1253054890.39
ขุนตาล125599740.06
แม่ฟ้าหลวง1498341310.09
แม่ลาว126612170.01
เวียงเชียงรุ้ง1159081810.16
ดอยหลวง64859220.03