รายงาน::B5:การฉีดยา พ่นยา เหน็บยา และการบริหารยาเข้าสู่ร่างกายรูปแบบต่างๆ ไม่ต้องให้รหัส

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
459900
เมืองเชียงราย31818634961.1
เวียงชัย1027084340.42
เชียงของ115934640.06
เทิง11574922881.98
พาน382525970.03
ป่าแดด1020155740.56
แม่จัน18763927751.48
เชียงแสน901096600.73
แม่สาย192474950.05
แม่สรวย19453668863.54
เวียงป่าเป้า130030310.02
พญาเม็งราย6825210451.53
เวียงแก่น62240630.1
ขุนตาล8205310
แม่ฟ้าหลวง10802294308.73
แม่ลาว8589031833.71
เวียงเชียงรุ้ง80542810.1
ดอยหลวง271481370.5