รายงาน::B5:การฉีดยา พ่นยา เหน็บยา และการบริหารยาเข้าสู่ร่างกายรูปแบบต่างๆ ไม่ต้องให้รหัส

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
126500
เมืองเชียงราย18409318391
เวียงชัย614722020.33
เชียงของ71859410.06
เทิง7049415132.15
พาน225802800.04
ป่าแดด668983180.48
แม่จัน11552513901.2
เชียงแสน584513890.67
แม่สาย114435630.06
แม่สรวย11711233642.87
เวียงป่าเป้า70642100.01
พญาเม็งราย395654441.12
เวียงแก่น37616330.09
ขุนตาล4699100
แม่ฟ้าหลวง6647150117.54
แม่ลาว4915311942.43
เวียงเชียงรุ้ง52401780.15
ดอยหลวง178171180.66