รายงาน::B6:การให้รหัส Z76.8 ใช้กับผู้ป่วยที่มาขอรับยาหรือรับอุปกรณ์โดยไม่เป็นเหตุ ห้ามใช้รหัสร่วมกับรหัสอื่น

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
663600
เมืองเชียงราย1384025220.002
เวียงชัย285404540.019
เชียงของ345625170.005
เทิง39822530.001
พาน62224710
ป่าแดด17455100
แม่จัน593356730.012
เชียงแสน272120820.03
แม่สาย43331800
แม่สรวย378092390.01
เวียงป่าเป้า346216180.005
พญาเม็งราย25848020.001
เวียงแก่น197368630.032
ขุนตาล196052620.032
แม่ฟ้าหลวง24604400
แม่ลาว191032760.04
เวียงเชียงรุ้ง172414250.014
ดอยหลวง9735010.001