รายงาน::B6:การให้รหัส Z76.8 ใช้กับผู้ป่วยที่มาขอรับยาหรือรับอุปกรณ์โดยไม่เป็นเหตุ ห้ามใช้รหัสร่วมกับรหัสอื่น

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
206500
เมืองเชียงราย821755160.002
เวียงชัย17801400
เชียงของ196472130.007
เทิง24880420.001
พาน36297720.001
ป่าแดด11546500
แม่จัน385468260.007
เชียงแสน179756540.03
แม่สาย26871700
แม่สรวย234450390.017
เวียงป่าเป้า21082480.004
พญาเม็งราย15511920.001
เวียงแก่น125229330.026
ขุนตาล12559970.006
แม่ฟ้าหลวง14811100
แม่ลาว126360220.017
เวียงเชียงรุ้ง11590850.004
ดอยหลวง6485900