รายงาน::B7:การให้รหัส O80.0-O84.9เป็นโรคหลัก ต้องไม่มีรหัส Oตัวอื่นร่วม

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
206500
เมืองเชียงราย82175500
เวียงชัย17801400
เชียงของ19647200
เทิง24880400
พาน36297700
ป่าแดด11546500
แม่จัน38546800
เชียงแสน17975600
แม่สาย26871700
แม่สรวย23445000
เวียงป่าเป้า21082400
พญาเม็งราย15511920.001
เวียงแก่น12522900
ขุนตาล12559910.001
แม่ฟ้าหลวง14811140.003
แม่ลาว12636000
เวียงเชียงรุ้ง11590800
ดอยหลวง6485900