รายงาน::B7:การให้รหัส O80.0-O84.9เป็นโรคหลัก ต้องไม่มีรหัส Oตัวอื่นร่วม

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
663600
เมืองเชียงราย138402500
เวียงชัย28540400
เชียงของ34562500
เทิง39822500
พาน62224710
ป่าแดด17455100
แม่จัน59335600
เชียงแสน27212000
แม่สาย43331800
แม่สรวย37809200
เวียงป่าเป้า34621600
พญาเม็งราย25848020.001
เวียงแก่น19736800
ขุนตาล19605210.001
แม่ฟ้าหลวง24604450.002
แม่ลาว19103200
เวียงเชียงรุ้ง17241400
ดอยหลวง9735000