รายงาน::B8:ห้ามใช้รหัส T31.0-T31.9 ซึ่งเป็นรหัสบอกเปอร์เซ็นต์การเกิดแผลไหม้เป็นรหัสโรคหลัก

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
663600
เมืองเชียงราย138402550
เวียงชัย28540440.001
เชียงของ34562530.001
เทิง39822530.001
พาน62224760.001
ป่าแดด17455110.001
แม่จัน59335630.001
เชียงแสน27212030.001
แม่สาย433318330.008
แม่สรวย378092110.003
เวียงป่าเป้า34621620.001
พญาเม็งราย258480120.005
เวียงแก่น19736820.001
ขุนตาล19605200
แม่ฟ้าหลวง24604440.002
แม่ลาว19103230.002
เวียงเชียงรุ้ง17241460.003
ดอยหลวง9735020.002