รายงาน::B8:ห้ามใช้รหัส T31.0-T31.9 ซึ่งเป็นรหัสบอกเปอร์เซ็นต์การเกิดแผลไหม้เป็นรหัสโรคหลัก

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
206500
เมืองเชียงราย82175500
เวียงชัย17801410.001
เชียงของ19647230.002
เทิง24880420.001
พาน36297730.001
ป่าแดด11546510.001
แม่จัน38546830.001
เชียงแสน17975610.001
แม่สาย268717110.004
แม่สรวย23445040.002
เวียงป่าเป้า21082420.001
พญาเม็งราย15511940.003
เวียงแก่น12522910.001
ขุนตาล12559900
แม่ฟ้าหลวง14811120.001
แม่ลาว12636020.002
เวียงเชียงรุ้ง11590850.004
ดอยหลวง6485910.002