รายงาน::B9:การให้รหัส V00-Y34ต้องให้รหัสรวม 5 ตัวอักษรเสมอ

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
663600
เมืองเชียงราย13840256180.04
เวียงชัย2854042660.09
เชียงของ34562515580.45
เทิง39822517620.44
พาน6222472860.05
ป่าแดด174551490.03
แม่จัน5933567340.12
เชียงแสน2721205960.22
แม่สาย433318560.01
แม่สรวย3780926610.17
เวียงป่าเป้า3462161560.05
พญาเม็งราย2584802310.09
เวียงแก่น1973688150.41
ขุนตาล1960522560.13
แม่ฟ้าหลวง2460443280.13
แม่ลาว191032790.04
เวียงเชียงรุ้ง172414840.05
ดอยหลวง97350280.03