รายงาน::B9:การให้รหัส V00-Y34ต้องให้รหัสรวม 5 ตัวอักษรเสมอ

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
206500
เมืองเชียงราย8217553340.04
เวียงชัย1780141110.06
เชียงของ1964724870.25
เทิง2488047950.32
พาน3629771480.04
ป่าแดด115465310.03
แม่จัน3854684430.11
เชียงแสน1797563590.2
แม่สาย268717190.01
แม่สรวย2344502740.12
เวียงป่าเป้า210824980.05
พญาเม็งราย1551191070.07
เวียงแก่น1252293380.27
ขุนตาล1255991770.14
แม่ฟ้าหลวง1481111690.11
แม่ลาว126360420.03
เวียงเชียงรุ้ง115908610.05
ดอยหลวง64859210.03