รายงาน::B10:การให้รหัส Z47.0-Z47.9 และ Z48.0 – Z48.9 ต้องไม่ใช้ร่วมกับรหัสกลุ่มSหรือTในการรักษาครั้งนี้

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
663630.05
เมืองเชียงราย13840253310.02
เวียงชัย2854041190.04
เชียงของ3456251440.04
เทิง3982251450.04
พาน6222471020.02
ป่าแดด174551120.01
แม่จัน5933563090.05
เชียงแสน2721203740.14
แม่สาย433318870.02
แม่สรวย3780929460.25
เวียงป่าเป้า346216200.01
พญาเม็งราย258480240.01
เวียงแก่น197368430.02
ขุนตาล196052280.01
แม่ฟ้าหลวง246044590.02
แม่ลาว191032950.05
เวียงเชียงรุ้ง172414360.02
ดอยหลวง97350560.06