รายงาน::B10:การให้รหัส Z47.0-Z47.9 และ Z48.0 – Z48.9 ต้องไม่ใช้ร่วมกับรหัสกลุ่มSหรือTในการรักษาครั้งนี้

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
206530.15
เมืองเชียงราย8217551610.02
เวียงชัย178014620.03
เชียงของ196472860.04
เทิง248804580.02
พาน362977620.02
ป่าแดด11546590.01
แม่จัน3854681530.04
เชียงแสน1797561220.07
แม่สาย268717390.01
แม่สรวย2344505910.25
เวียงป่าเป้า21082450
พญาเม็งราย155119100.01
เวียงแก่น125229170.01
ขุนตาล125599230.02
แม่ฟ้าหลวง148111220.01
แม่ลาว126360500.04
เวียงเชียงรุ้ง115908210.02
ดอยหลวง64859350.05