รายงาน::C1:รหัส ICD ที่เป็นรหัสแสดงความด้อยคุณภาพของสถานพยาบาล

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
206530.145
เมืองเชียงราย82175549130.598
เวียงชัย178014400.022
เชียงของ196472480.024
เทิง2488046370.256
พาน3629777000.193
ป่าแดด1154652210.191
แม่จัน3854682650.069
เชียงแสน1797565890.328
แม่สาย26871713960.52
แม่สรวย2344504930.21
เวียงป่าเป้า2108242370.112
พญาเม็งราย1551193200.206
เวียงแก่น1252292520.201
ขุนตาล1255992640.21
แม่ฟ้าหลวง1481113450.233
แม่ลาว1263601850.146
เวียงเชียงรุ้ง1159082880.248
ดอยหลวง648593820.589