รายงาน::Error แฟ้ม ncdscreen

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย1773651050.06
เวียงชัย47253160.03
เชียงของ40073480.12
เทิง73219300.04
พาน112990960.08
ป่าแดด25861130.05
แม่จัน93579320.03
เชียงแสน47311410.09
แม่สาย66093320.05
แม่สรวย64651640.1
เวียงป่าเป้า70981270.04
พญาเม็งราย38362120.03
เวียงแก่น2146830.01
ขุนตาล3933390.02
แม่ฟ้าหลวง49446370.07
แม่ลาว32064250.08
เวียงเชียงรุ้ง24234140.06
ดอยหลวง1578130.02