รายงาน::Error แฟ้ม ncdscreen

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย139313680.05
เวียงชัย3744360.02
เชียงของ39906490.12
เทิง65027230.04
พาน77215340.04
ป่าแดด24335220.09
แม่จัน88261560.06
เชียงแสน46752430.09
แม่สาย61905220.04
แม่สรวย58812360.06
เวียงป่าเป้า68956270.04
พญาเม็งราย3175840.01
เวียงแก่น2013060.03
ขุนตาล35819140.04
แม่ฟ้าหลวง46286390.08
แม่ลาว31139230.07
เวียงเชียงรุ้ง23580120.05
ดอยหลวง1535430.02