รายงาน::TypeArea ไม่ใช่ 1-5

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย86239500.00
เวียงชัย12319600.00
เชียงของ26283400.00
เทิง20257810.00
พาน49075900.00
ป่าแดด10048600.00
แม่จัน38472700.00
เชียงแสน21113900.00
แม่สาย39962700.00
แม่สรวย26323500.00
เวียงป่าเป้า21304400.00
พญาเม็งราย15868400.00
เวียงแก่น16669800.00
ขุนตาล12021900.00
แม่ฟ้าหลวง19768800.00
แม่ลาว18486000.00
เวียงเชียงรุ้ง9070410.00
ดอยหลวง5450600.00