รายงาน::มีการตรวจจอประสาทตาให้คนที่ไม่ได้อยู่ในChronic

  
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอตรวจจอประสาทตา(ครั้ง)ไม่ได้ลงทะเบียน Chronicร้อยละ
เมืองเชียงราย1621181.11
เวียงชัย12433.33
เชียงของ1894542.85
พาน11100.0
แม่จัน612447.19
แม่สาย7667.89
แม่สรวย3026.67
พญาเม็งราย36620.55
แม่ลาว5360.00
เวียงเชียงรุ้ง11100.0
ดอยหลวง51871.35