รายงาน::มีการตรวจจอประสาทตาให้คนที่ไม่ได้อยู่ในChronic

  
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอตรวจจอประสาทตา(ครั้ง)ไม่ได้ลงทะเบียน Chronicร้อยละ
เมืองเชียงราย4012801.99
เวียงชัย2491190.76
เชียงของ2009673.33
แม่จัน620487.74
แม่สาย6216710.79
แม่สรวย3326.06
พญาเม็งราย1393141.01
แม่ลาว31412.90
เวียงเชียงรุ้ง11100.0
ดอยหลวง627111.75