รายงาน::PERSON มีอายุเกิน 100 ปี

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย86239560.00
เวียงชัย12319600.00
เชียงของ26283400.00
เทิง20257800.00
พาน49075920.00
ป่าแดด10048610.00
แม่จัน38472710.00
เชียงแสน21113920.00
แม่สาย39962750.00
แม่สรวย26323520.00
เวียงป่าเป้า21304440.00
พญาเม็งราย15868400.00
เวียงแก่น16669810.00
ขุนตาล12021900.00
แม่ฟ้าหลวง19768810.00
แม่ลาว18486010.00
เวียงเชียงรุ้ง9070410.00
ดอยหลวง5450610.00