รายงาน::PERSON มีอายุเกิน 100 ปี

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย82154330.00
เวียงชัย11752000.00
เชียงของ25869200.00
เทิง19816500.00
พาน48639200.00
ป่าแดด9682800.00
แม่จัน36743500.00
เชียงแสน19339710.00
แม่สาย37942140.00
แม่สรวย25898010.00
เวียงป่าเป้า20911230.00
พญาเม็งราย15568400.00
เวียงแก่น16437520.00
ขุนตาล11897400.00
แม่ฟ้าหลวง16835800.00
แม่ลาว18266800.00
เวียงเชียงรุ้ง8889920.00
ดอยหลวง5262300.00