รายงาน::คนไทย แต่มีนามสกุล เป็น พม่า,เขมร,ลาว

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย82152400.00
เวียงชัย11752000.00
เชียงของ25869200.00
เทิง19816500.00
พาน48637300.00
ป่าแดด9682800.00
แม่จัน36742400.00
เชียงแสน19339700.00
แม่สาย37938900.00
แม่สรวย25897900.00
เวียงป่าเป้า20911200.00
พญาเม็งราย15568400.00
เวียงแก่น16437500.00
ขุนตาล11897400.00
แม่ฟ้าหลวง16830500.00
แม่ลาว18262900.00
เวียงเชียงรุ้ง8889900.00
ดอยหลวง5262300.00