รายงาน::ประชากร มีประวัติเสียชีวิตแล้ว แต่ไม่มีการจำหน่าย

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย201144510.03
เวียงชัย37102340.09
เชียงของ42870100.02
เทิง65667260.04
พาน89095180.02
ป่าแดด18298150.08
แม่จัน90428220.02
เชียงแสน44795210.05
แม่สาย93084200.02
แม่สรวย6719660.01
เวียงป่าเป้า54379160.03
พญาเม็งราย3271100.00
เวียงแก่น2747250.02
ขุนตาล3030870.02
แม่ฟ้าหลวง68007160.02
แม่ลาว2747960.02
เวียงเชียงรุ้ง1972270.04
ดอยหลวง1470430.02