รายงาน::ประชากร มีประวัติเสียชีวิตแล้ว แต่ไม่มีการจำหน่าย

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย200945180.01
เวียงชัย37845540.14
เชียงของ4337760.01
เทิง66233230.03
พาน90372120.01
ป่าแดด1819060.03
แม่จัน9053650.01
เชียงแสน42067130.03
แม่สาย9195490.01
แม่สรวย6546020.00
เวียงป่าเป้า54510110.02
พญาเม็งราย3273810.00
เวียงแก่น2736120.01
ขุนตาล3113240.01
แม่ฟ้าหลวง6726080.01
แม่ลาว27513130.05
เวียงเชียงรุ้ง20472300.15
ดอยหลวง1487920.01