รายงาน::NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย91249670.07
เวียงชัย22780120.05
เชียงของ23945330.14
เทิง35663200.06
พาน55173720.13
ป่าแดด1200090.08
แม่จัน46513360.08
เชียงแสน22218290.13
แม่สาย44914520.12
แม่สรวย31621550.17
เวียงป่าเป้า30756250.08
พญาเม็งราย1914130.02
เวียงแก่น1086530.03
ขุนตาล20342100.05
แม่ฟ้าหลวง28159230.08
แม่ลาว15336240.16
เวียงเชียงรุ้ง1242940.03
ดอยหลวง780730.04