รายงาน::NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย51917530.10
เวียงชัย1297390.07
เชียงของ23059370.16
เทิง27412200.07
พาน19508220.11
ป่าแดด10473190.18
แม่จัน40997480.12
เชียงแสน21577320.15
แม่สาย40726500.12
แม่สรวย25670300.12
เวียงป่าเป้า30184250.08
พญาเม็งราย1253750.04
เวียงแก่น952840.04
ขุนตาล16829100.06
แม่ฟ้าหลวง24129210.09
แม่ลาว14335220.15
เวียงเชียงรุ้ง1177520.02
ดอยหลวง738030.04