รายงาน::ความดันต่ำหรือสูงผิดปกติ

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย531419771.84
เวียงชัย129737175.53
เชียงของ230598313.60
เทิง274714251.55
พาน1951210945.61
ป่าแดด104741361.30
แม่จัน411959272.25
เชียงแสน216644662.15
แม่สาย407275011.23
แม่สรวย2586710313.99
เวียงป่าเป้า301846672.21
พญาเม็งราย125375164.12
เวียงแก่น95282873.01
ขุนตาล168293321.97
แม่ฟ้าหลวง250066812.72
แม่ลาว144112932.03
เวียงเชียงรุ้ง117753452.93
ดอยหลวง73802132.89