รายงาน::ความดันต่ำหรือสูงผิดปกติ

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย9124913471.48
เวียงชัย227809624.22
เชียงของ239458343.48
เทิง356634621.30
พาน5517322504.08
ป่าแดด120001391.16
แม่จัน465149482.04
เชียงแสน222184712.12
แม่สาย449144891.09
แม่สรวย3163310813.42
เวียงป่าเป้า307566752.19
พญาเม็งราย191415602.93
เวียงแก่น108652992.75
ขุนตาล203423331.64
แม่ฟ้าหลวง281597582.69
แม่ลาว153363011.96
เวียงเชียงรุ้ง124293462.78
ดอยหลวง78072152.75