รายงาน::16.OHSP ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย91121223.27
5702เวียงชัย1749856.32
5703เชียงของ1509664.00
5704เทิง27413448.90
5705พาน2798630.82
5706ป่าแดด431944.18
5707แม่จัน44924454.34
5708เชียงแสน1249475.80
5709แม่สาย2669435.33
5710แม่สรวย39921453.63
5711เวียงป่าเป้า20911555.02
5712พญาเม็งราย1541811.68
5713เวียงแก่น26412145.83
5714ขุนตาล883337.50
5715แม่ฟ้าหลวง40015238.00
5716แม่ลาว791215.18
5717เวียงเชียงรุ้ง774051.94
5718ดอยหลวง532343.39
9999รวม4393180541.08