รายงาน::16.OHSP ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย4219522.56
5702เวียงชัย941617.02
5703เชียงของ724461.11
5704เทิง1426646.47
5705พาน1354432.59
5706ป่าแดด211466.66
5707แม่จัน2103617.14
5708เชียงแสน644976.56
5709แม่สาย1172117.94
5710แม่สรวย20711957.48
5711เวียงป่าเป้า1035351.45
5712พญาเม็งราย741722.97
5713เวียงแก่น1407855.71
5714ขุนตาล451328.88
5715แม่ฟ้าหลวง2012311.44
5716แม่ลาว50816.00
5717เวียงเชียงรุ้ง4237.142
5718ดอยหลวง341029.41
9999รวม217270932.64