รายงาน::17.OHSP ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย911161.756
5702เวียงชัย17410.574
5703เชียงของ15021.333
5704เทิง27400.000
5705พาน27910.358
5706ป่าแดด4300.000
5707แม่จัน4495612.47
5708เชียงแสน12410.806
5709แม่สาย26620.751
5710แม่สรวย39951.253
5711เวียงป่าเป้า20973.349
5712พญาเม็งราย15400.000
5713เวียงแก่น26410.378
5714ขุนตาล8822.272
5715แม่ฟ้าหลวง400399.750
5716แม่ลาว7900.000
5717เวียงเชียงรุ้ง7722.597
5718ดอยหลวง5311.886
9999รวม43931363.095