รายงาน::18.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทันตกรรม (คน)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย1019493.06
5702เวียงชัย605795.00
5703เชียงของ444090.90
5704เทิง796075.94
5705พาน665278.78
5706ป่าแดด211885.71
5707แม่จัน656193.84
5708เชียงแสน494489.79
5709แม่สาย623048.38
5710แม่สรวย13111688.54
5711เวียงป่าเป้า625995.16
5712พญาเม็งราย181583.33
5713เวียงแก่น838197.59
5714ขุนตาล262388.46
5715แม่ฟ้าหลวง605795.00
5716แม่ลาว11872.72
5717เวียงเชียงรุ้ง232295.65
5718ดอยหลวง1414100.0
9999รวม97585187.28