รายงาน::18.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทันตกรรม (คน)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย23921288.70
5702เวียงชัย1009696.00
5703เชียงของ978587.62
5704เทิง16013282.50
5705พาน13911280.57
5706ป่าแดด353291.42
5707แม่จัน29124584.19
5708เชียงแสน988687.75
5709แม่สาย1449968.75
5710แม่สรวย24220986.36
5711เวียงป่าเป้า14913489.93
5712พญาเม็งราย272488.88
5713เวียงแก่น13412391.79
5714ขุนตาล463269.56
5715แม่ฟ้าหลวง17915787.70
5716แม่ลาว151173.33
5717เวียงเชียงรุ้ง494693.87
5718ดอยหลวง302893.33
9999รวม2174186385.69