รายงาน::20.OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอากช่องปาก เฉพาะเขต

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย425780318.86
5702เวียงชัย93815616.63
5703เชียงของ117141935.78
5704เทิง201745922.75
5705พาน1911116861.11
5706ป่าแดด37127574.12
5707แม่จัน2324119451.37
5708เชียงแสน100716416.28
5709แม่สาย167497057.94
5710แม่สรวย256937414.55
5711เวียงป่าเป้า138534725.05
5712พญาเม็งราย96711311.68
5713เวียงแก่น167721712.93
5714ขุนตาล63118529.31
5715แม่ฟ้าหลวง260736914.15
5716แม่ลาว567356.172
5717เวียงเชียงรุ้ง58617229.35
5718ดอยหลวง3985313.31
9999รวม27057747327.61