รายงาน::20.OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอากช่องปาก เฉพาะเขต

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย4410190343.15
5702เวียงชัย93145248.54
5703เชียงของ113486376.10
5704เทิง207470834.13
5705พาน1910146376.59
5706ป่าแดด37435695.18
5707แม่จัน2395143659.95
5708เชียงแสน107336233.73
5709แม่สาย1820106558.51
5710แม่สรวย2666115943.47
5711เวียงป่าเป้า143163944.65
5712พญาเม็งราย97425926.59
5713เวียงแก่น170045927.00
5714ขุนตาล62120432.85
5715แม่ฟ้าหลวง253086734.26
5716แม่ลาว58031854.82
5717เวียงเชียงรุ้ง57825243.59
5718ดอยหลวง41316239.22
9999รวม276141292746.81