รายงาน::21.OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย4410136230.88
5702เวียงชัย93150053.70
5703เชียงของ113471362.87
5704เทิง207468032.78
5705พาน1910105655.28
5706ป่าแดด37431784.75
5707แม่จัน2395103643.25
5708เชียงแสน107332630.38
5709แม่สาย1820103656.92
5710แม่สรวย266641815.67
5711เวียงป่าเป้า143152936.96
5712พญาเม็งราย97431632.44
5713เวียงแก่น170051930.52
5714ขุนตาล62114122.70
5715แม่ฟ้าหลวง253042116.64
5716แม่ลาว58033056.89
5717เวียงเชียงรุ้ง57832456.05
5718ดอยหลวง41318143.82
9999รวม276141020536.95