รายงาน::21.OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย425766615.64
5702เวียงชัย93826928.67
5703เชียงของ117131126.55
5704เทิง201739319.48
5705พาน191157830.24
5706ป่าแดด37121357.41
5707แม่จัน232458024.95
5708เชียงแสน100715615.49
5709แม่สาย167488552.86
5710แม่สรวย25691897.356
5711เวียงป่าเป้า138523717.11
5712พญาเม็งราย96713513.96
5713เวียงแก่น167723714.13
5714ขุนตาล6316710.61
5715แม่ฟ้าหลวง26071586.060
5716แม่ลาว567254.409
5717เวียงเชียงรุ้ง58620234.47
5718ดอยหลวง3988120.35
9999รวม27057538219.89