รายงาน::24.OHSP ร้อยละเด็ก 3-5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย5261184935.14
5702เวียงชัย99556056.28
5703เชียงของ135852038.29
5704เทิง245581933.36
5705พาน2244131558.60
5706ป่าแดด51539777.08
5707แม่จัน260595236.54
5708เชียงแสน137151437.49
5709แม่สาย2203137062.18
5710แม่สรวย292477626.53
5711เวียงป่าเป้า169884950.00
5712พญาเม็งราย115254347.13
5713เวียงแก่น180768637.96
5714ขุนตาล68412117.69
5715แม่ฟ้าหลวง262873728.04
5716แม่ลาว67513419.85
5717เวียงเชียงรุ้ง68128441.70
5718ดอยหลวง4996613.22
9999รวม317551249239.33