รายงาน::24.OHSP ร้อยละเด็ก 3-5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย5141110321.45
5702เวียงชัย100447847.60
5703เชียงของ137314810.77
5704เทิง23612169.148
5705พาน224299544.38
5706ป่าแดด53120438.41
5707แม่จัน256561423.93
5708เชียงแสน127424619.30
5709แม่สาย2176109250.18
5710แม่สรวย286634011.86
5711เวียงป่าเป้า167150330.10
5712พญาเม็งราย114730226.32
5713เวียงแก่น180649327.29
5714ขุนตาล703507.112
5715แม่ฟ้าหลวง270239814.72
5716แม่ลาว661334.992
5717เวียงเชียงรุ้ง69927739.62
5718ดอยหลวง500326.400
9999รวม31422752423.94