รายงาน::25.OHSP ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย5261345565.67
5702เวียงชัย99585285.62
5703เชียงของ1358109480.55
5704เทิง2455161165.62
5705พาน2244208893.04
5706ป่าแดด51545287.76
5707แม่จัน2605196875.54
5708เชียงแสน137184561.63
5709แม่สาย2203198289.96
5710แม่สรวย2924187964.26
5711เวียงป่าเป้า1698122472.08
5712พญาเม็งราย115286975.43
5713เวียงแก่น1807118165.35
5714ขุนตาล68464894.73
5715แม่ฟ้าหลวง2628132850.53
5716แม่ลาว67541160.88
5717เวียงเชียงรุ้ง68158385.60
5718ดอยหลวง49928356.71
9999รวม317552275371.65