รายงาน::25.OHSP ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย5141187836.52
5702เวียงชัย100463863.54
5703เชียงของ137341530.22
5704เทิง236192339.09
5705พาน2242192585.86
5706ป่าแดด53124445.95
5707แม่จัน2565151258.94
5708เชียงแสน127442032.96
5709แม่สาย2176141565.02
5710แม่สรวย2866105736.88
5711เวียงป่าเป้า167171542.78
5712พญาเม็งราย114746740.71
5713เวียงแก่น180674641.30
5714ขุนตาล70364792.03
5715แม่ฟ้าหลวง270277728.75
5716แม่ลาว66114722.23
5717เวียงเชียงรุ้ง69941959.94
5718ดอยหลวง50018036.00
9999รวม314221452546.22