รายงาน::27. OHSP ร้อยละเด็ก 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย20121869.244
5702เวียงชัย363205.509
5703เชียงของ5015410.77
5704เทิง82919924.00
5705พาน76110313.53
5706ป่าแดด195199.743
5707แม่จัน908434.735
5708เชียงแสน5316211.67
5709แม่สาย87734038.76
5710แม่สรวย1018838.153
5711เวียงป่าเป้า564488.510
5712พญาเม็งราย383225.744
5713เวียงแก่น56012021.42
5714ขุนตาล2476927.93
5715แม่ฟ้าหลวง879434.891
5716แม่ลาว2142612.14
5717เวียงเชียงรุ้ง2529035.71
5718ดอยหลวง19210.520
9999รวม11286152813.53