รายงาน::27. OHSP ร้อยละเด็ก 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย1984663.326
5702เวียงชัย36282.209
5703เชียงของ489244.908
5704เทิง81780.979
5705พาน758567.387
5706ป่าแดด19900.000
5707แม่จัน896111.227
5708เชียงแสน47591.894
5709แม่สาย84424629.14
5710แม่สรวย1006353.479
5711เวียงป่าเป้า563132.309
5712พญาเม็งราย37571.866
5713เวียงแก่น559315.545
5714ขุนตาล25052.000
5715แม่ฟ้าหลวง852161.877
5716แม่ลาว20941.913
5717เวียงเชียงรุ้ง25451.968
5718ดอยหลวง19900.000
9999รวม110915444.904