รายงาน::32.OHSP ร้อยละผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย36324711919.60
เวียงชัย8342110413.23
เชียงของ9853133413.54
เทิง13841285220.61
พาน226581102148.64
ป่าแดด4740425589.77
แม่จัน17826492227.61
เชียงแสน85046057.11
แม่สาย14233735351.66
แม่สรวย113258407.42
เวียงป่าเป้า11877173314.59
พญาเม็งราย6433102515.93
เวียงแก่น332052915.93
ขุนตาล5701464881.53
แม่ฟ้าหลวง798785810.74
แม่ลาว61365849.52
เวียงเชียงรุ้ง469961012.98
ดอยหลวง290134111.75
รวม1967005173326.30