รายงาน::ค่าน้ำตาลในเลือดผิดปกติ

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย90487970.001
เวียงชัย23048240.001
เชียงของ26691340.001
เทิง37292140
พาน56743270
ป่าแดด13909110.001
แม่จัน49589190
เชียงแสน2617350
แม่สาย44958480.001
แม่สรวย35868260.001
เวียงป่าเป้า39210250.001
พญาเม็งราย19518230.001
เวียงแก่น11054180.002
ขุนตาล20027140.001
แม่ฟ้าหลวง3038350
แม่ลาว1668230
เวียงเชียงรุ้ง12925110.001
ดอยหลวง863910