รายงาน::ค่าน้ำตาลในเลือดผิดปกติ

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย1002381670.002
เวียงชัย24134400.002
เชียงของ27024370.001
เทิง38973170
พาน60503860.001
ป่าแดด1407190.001
แม่จัน51340240
เชียงแสน2638250
แม่สาย47035560.001
แม่สรวย36727260.001
เวียงป่าเป้า39556290.001
พญาเม็งราย20508270.001
เวียงแก่น11764260.002
ขุนตาล21397140.001
แม่ฟ้าหลวง3088350
แม่ลาว1682330
เวียงเชียงรุ้ง13394110.001
ดอยหลวง868710