รายงาน::รายชื่อประชากรอายุ 22-52 ปีได้รับวัคซีน dT ตั้งแต่ช่วง รณรงค์ ถึงปัจจุบัน

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด20832518265887.68
เมืองเชียงราย311512607683.71
เวียงชัย8748810292.62
เชียงของ10021731973.04
เทิง133691211590.62
พาน208261885890.55
ป่าแดด3244280186.34
แม่จัน190961722890.22
เชียงแสน120851105391.46
แม่สาย213202032095.31
แม่สรวย129121033280.02
เวียงป่าเป้า120331000683.15
พญาเม็งราย7191646089.83
เวียงแก่น5734517290.2
ขุนตาล6254549387.83
แม่ฟ้าหลวง9608823985.75
แม่ลาว6247552388.41
เวียงเชียงรุ้ง4938451891.49
ดอยหลวง3548304385.77