รายงาน::รายชื่อประชากรอายุ 22-52 ปีได้รับวัคซีน dT ตั้งแต่ช่วง รณรงค์ ถึงปัจจุบัน

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด20819018475788.74
เมืองเชียงราย309882614784.38
เวียงชัย8803818692.99
เชียงของ10081737973.2
เทิง133821214890.78
พาน210351916591.11
ป่าแดด3230278386.16
แม่จัน191091726390.34
เชียงแสน120591107491.83
แม่สาย214442049795.58
แม่สรวย124971022581.82
เวียงป่าเป้า119751106892.43
พญาเม็งราย7145646390.45
เวียงแก่น5723518890.65
ขุนตาล6307558388.52
แม่ฟ้าหลวง9617830986.4
แม่ลาว6204556889.75
เวียงเชียงรุ้ง5015463492.4
ดอยหลวง3576307786.05