รายงาน::กลุ่มเป้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย37320424711.38
เวียงชัย93562132.28
เชียงของ110365535.01
เทิง1534512808.34
พาน2434919988.21
ป่าแดด504451310.17
แม่จัน195401120.57
เชียงแสน9346230.25
แม่สาย1591840.03
แม่สรวย12760186814.64
เวียงป่าเป้า129691170.9
พญาเม็งราย736173710.01
เวียงแก่น488872614.85
ขุนตาล572170.12
แม่ฟ้าหลวง95942552.66
แม่ลาว619196315.55
เวียงเชียงรุ้ง531572113.57
ดอยหลวง329940.12