รายงาน::กลุ่มเป้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย35444644818.19
เวียงชัย9251178319.27
เชียงของ10917187717.19
เทิง14911358624.05
พาน23901459619.23
ป่าแดด4894201641.19
แม่จัน18883440523.33
เชียงแสน8673221525.54
แม่สาย14254460032.27
แม่สรวย12356301024.36
เวียงป่าเป้า12230354228.96
พญาเม็งราย6998122217.46
เวียงแก่น4665112824.18
ขุนตาล5750120320.92
แม่ฟ้าหลวง9534111011.64
แม่ลาว6051275345.5
เวียงเชียงรุ้ง5224130424.96
ดอยหลวง3181134042.13