รายงาน::ติดตาม person Smart Health ID

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย32778960
เวียงชัย9697810
เชียงของ17802150
เทิง17098410
พาน19859000
ป่าแดด8971410
แม่จัน16584110
เชียงแสน13284700
แม่สาย746241230.16
แม่สรวย20238930
เวียงป่าเป้า8539920
พญาเม็งราย12732300
เวียงแก่น10469370.01
ขุนตาล10260800
แม่ฟ้าหลวง9600270.01
แม่ลาว541502440.45
เวียงเชียงรุ้ง7821500
ดอยหลวง4222500