รายงาน::ผลการฝากครรภ์ที่ผิดปกติ

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย15461779550.42
เวียงชัย163440.24
เชียงของ3459297686.04
เทิง1927261.35
พาน270070.26
ป่าแดด66020.30
แม่จัน66211181.78
เชียงแสน2529190.75
แม่สาย3858240.62
แม่สรวย65401502.29
เวียงป่าเป้า3727160.43
พญาเม็งราย1959150.77
เวียงแก่น3380260.77
ขุนตาล42100.00
แม่ฟ้าหลวง4785681.42
แม่ลาว985222.23
เวียงเชียงรุ้ง73940.54
ดอยหลวง21210.47