รายงาน::ผลการฝากครรภ์ที่ผิดปกติ

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย5710304853.38
เวียงชัย68710.15
เชียงของ1275113689.10
เทิง56820.35
พาน103260.58
ป่าแดด29610.34
แม่จัน2454913.71
เชียงแสน108170.65
แม่สาย116250.43
แม่สรวย2156552.55
เวียงป่าเป้า137280.58
พญาเม็งราย756121.59
เวียงแก่น126080.63
ขุนตาล21800.00
แม่ฟ้าหลวง1718100.58
แม่ลาว401102.49
เวียงเชียงรุ้ง22710.44
ดอยหลวง8300.00