รายงาน::ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 5 ปี

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด10882759169.76
เมืองเชียงราย1790124669.61
เวียงชัย34730989.05
เชียงของ48345694.41
เทิง82960072.38
พาน80560575.16
ป่าแดด18918396.83
แม่จัน88669878.78
เชียงแสน50636071.15
แม่สาย72740055.02
แม่สรวย98646747.36
เวียงป่าเป้า55939670.84
พญาเม็งราย35927376.04
เวียงแก่น62832151.11
ขุนตาล24419981.56
แม่ฟ้าหลวง88651257.79
แม่ลาว24220885.95
เวียงเชียงรุ้ง24220283.47
ดอยหลวง17415689.66