รายงาน::ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 5 ปี

 



 




แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด10755707165.75
เมืองเชียงราย1744114465.6
เวียงชัย34829384.2
เชียงของ45940688.45
เทิง80457571.52
พาน80658872.95
ป่าแดด19218596.35
แม่จัน87262471.56
เชียงแสน47833269.46
แม่สาย71840255.99
แม่สรวย96945847.27
เวียงป่าเป้า55433159.75
พญาเม็งราย35723966.95
เวียงแก่น63030848.89
ขุนตาล25520178.82
แม่ฟ้าหลวง90546050.83
แม่ลาว23919481.17
เวียงเชียงรุ้ง25019276.8
ดอยหลวง17513979.43