รายงาน::ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 1 ปี

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด9,0033,90943.42
เมืองเชียงราย1,42060242.39
เวียงชัย30316253.47
เชียงของ39318446.82
เทิง66729343.93
พาน66431948.04
ป่าแดด1177564.1
แม่จัน75736247.82
เชียงแสน35215544.03
แม่สาย60622737.46
แม่สรวย83533440
เวียงป่าเป้า48123649.06
พญาเม็งราย30712340.07
เวียงแก่น56819333.98
ขุนตาล2019848.76
แม่ฟ้าหลวง86933338.32
แม่ลาว1647948.17
เวียงเชียงรุ้ง1878545.45
ดอยหลวง1124943.75