รายงาน::ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 2 ปี

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด9250727378.63
เมืองเชียงราย1492111574.73
เวียงชัย31427487.26
เชียงของ36736499.18
เทิง69053377.25
พาน65956886.19
ป่าแดด12712598.43
แม่จัน82372588.09
เชียงแสน35325271.39
แม่สาย58739567.29
แม่สรวย90464971.79
เวียงป่าเป้า45138986.25
พญาเม็งราย32427384.26
เวียงแก่น56038769.11
ขุนตาล21518184.19
แม่ฟ้าหลวง84654964.89
แม่ลาว20017587.5
เวียงเชียงรุ้ง20019095
ดอยหลวง13812993.48