รายงาน::ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 3 ปี

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด9567535055.92
เมืองเชียงราย150375550.23
เวียงชัย31222170.83
เชียงของ39528872.91
เทิง69934649.5
พาน72848666.76
ป่าแดด13611181.62
แม่จัน79253267.17
เชียงแสน35117951
แม่สาย57031955.96
แม่สรวย89342948.04
เวียงป่าเป้า52229957.28
พญาเม็งราย37517546.67
เวียงแก่น57727347.31
ขุนตาล22514765.33
แม่ฟ้าหลวง93042846.02
แม่ลาว20913665.07
เวียงเชียงรุ้ง20012964.5
ดอยหลวง1509764.67