รายงาน::ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 3 ปี

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด9640694071.99
เมืองเชียงราย1530102066.67
เวียงชัย31227287.18
เชียงของ39237796.17
เทิง71848367.27
พาน72459982.73
ป่าแดด13212997.73
แม่จัน80869185.52
เชียงแสน37524364.8
แม่สาย59737061.98
แม่สรวย91254860.09
เวียงป่าเป้า52440076.34
พญาเม็งราย37326871.85
เวียงแก่น57734359.45
ขุนตาล22418180.8
แม่ฟ้าหลวง88953259.84
แม่ลาว21117884.36
เวียงเชียงรุ้ง18816185.64
ดอยหลวง15414594.16