รายงาน::เป้าหมายการคัดกรอง HT 35ปีขึนไป

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด410,623285,08069.43
เมืองเชียงราย88,42541,95947.45
เวียงชัย17,1249,75756.98
เชียงของ16,55615,41893.13
เทิง27,62020,55574.42
พาน42,56614,22933.43
ป่าแดด8,9637,49883.66
แม่จัน34,56229,25784.65
เชียงแสน18,08317,16394.91
แม่สาย28,00022,24679.45
แม่สรวย25,24419,34076.61
เวียงป่าเป้า23,34322,47696.29
พญาเม็งราย15,35610,14566.07
เวียงแก่น8,1487,32589.9
ขุนตาล15,47812,79582.67
แม่ฟ้าหลวง13,4619,44270.14
แม่ลาว12,31711,42592.76
เวียงเชียงรุ้ง8,9008,15591.63
ดอยหลวง6,4775,89591.01