รายงาน::เป้าหมายการคัดกรอง HT 35ปีขึนไป

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด402,029365,21590.84
เมืองเชียงราย87,54668,52778.28
เวียงชัย16,39515,75596.1
เชียงของ16,33315,71596.22
เทิง26,79925,80696.29
พาน41,80639,78495.16
ป่าแดด8,9258,53495.62
แม่จัน33,23331,30594.2
เชียงแสน17,33916,62695.89
แม่สาย27,01423,67687.64
แม่สรวย25,77723,54891.35
เวียงป่าเป้า22,85622,02396.36
พญาเม็งราย15,10114,64296.96
เวียงแก่น8,0077,59894.89
ขุนตาล14,86714,48097.4
แม่ฟ้าหลวง13,14311,32486.16
แม่ลาว12,09911,67996.53
เวียงเชียงรุ้ง8,5068,14995.8
ดอยหลวง6,2836,04496.2