รายงาน::เป้าหมายการคัดกรอง DM 35ปีขึนไป

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด489,598340,00069.44
เมืองเชียงราย98,71947,25247.87
เวียงชัย20,69611,95557.76
เชียงของ22,68720,74491.44
เทิง34,63125,13472.58
พาน54,06318,06433.41
ป่าแดด10,6999,01484.25
แม่จัน42,08236,06485.7
เชียงแสน20,92419,28292.15
แม่สาย32,15925,97180.76
แม่สรวย30,04122,63675.35
เวียงป่าเป้า28,13527,16896.56
พญาเม็งราย18,36311,96365.15
เวียงแก่น9,6028,52988.83
ขุนตาล17,72814,83183.66
แม่ฟ้าหลวง15,09610,60570.25
แม่ลาว14,59913,22890.61
เวียงเชียงรุ้ง11,53810,40490.17
ดอยหลวง7,8367,15691.32