รายงาน::เป้าหมายการคัดกรอง DM 35ปีขึนไป

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด483,557440,50791.1
เมืองเชียงราย98,09577,29978.8
เวียงชัย20,13019,40096.37
เชียงของ22,41721,33895.19
เทิง33,90232,50495.88
พาน52,78549,87594.49
ป่าแดด10,68110,30696.49
แม่จัน41,26439,09794.75
เชียงแสน20,68419,42793.92
แม่สาย32,16928,32788.06
แม่สรวย30,52927,56890.3
เวียงป่าเป้า27,91026,93196.49
พญาเม็งราย18,22717,73197.28
เวียงแก่น9,5068,96494.3
ขุนตาล17,10416,61597.14
แม่ฟ้าหลวง15,00813,05186.96
แม่ลาว14,39913,94696.85
เวียงเชียงรุ้ง11,07510,68596.48
ดอยหลวง7,6727,44397.02