รายงาน::1.รายงานคัดกรองสูบบุหรี่

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายคัดกรองสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ให้คำปรึกษาติดตาม 1 เดือนติดตาม 3 เดือนติดตาม 6 เดือนคัดกรองร้อยละ
รวมจังหวัด689,021354,81631,948322,86821,49736522833255851.5
เมืองเชียงราย145,13239,4322,34037,0921,85027917615227.17
เวียงชัย28,34410,2441,3098,9358232231323136.14
เชียงของ29,86917,6221,35416,2688531498112659
เทิง47,22216,9421,68315,25986184938935.88
พาน67,28553,6446,42247,2225,404134289079.73
ป่าแดด13,5807,3775486,8293334621054.32
แม่จัน60,20035,9443,36732,5772,15448881362359.71
เชียงแสน30,24122,3291,71020,6199861338519273.84
แม่สาย48,92024,46790623,561259136293250.01
แม่สรวย45,08221,4451,77219,6731,39248833014447.57
เวียงป่าเป้า38,90919,0222,56416,45845872320648.89
พญาเม็งราย24,22712,0511,36410,68764912549.74
เวียงแก่น15,72111,3791,14010,2391,16748832317172.38
ขุนตาล23,89219,3461,19718,1491,05654333629580.97
แม่ฟ้าหลวง26,69416,7621,47815,2841,36020513211762.79
แม่ลาว18,60711,12392110,2021,005284759.78
เวียงเชียงรุ้ง14,2308,4138977,51666814525123559.12
ดอยหลวง10,8667,2749766,298804233366.94