รายงาน::1.ประชากรอายุ35-74 ปี ได้รับการคัดกรองDM (QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด43520240877593.934
เมืองเชียงราย857367383386.123
เวียงชัย188001826097.135
เชียงของ205661985696.555
เทิง313053013096.255
พาน478484598296.15
ป่าแดด9897959596.955
แม่จัน368883575996.945
เชียงแสน185791811897.525
แม่สาย284632630592.424
แม่สรวย276902531791.434
เวียงป่าเป้า250672437097.225
พญาเม็งราย172181684997.865
เวียงแก่น8755837395.645
ขุนตาล163391600697.965
แม่ฟ้าหลวง113811032190.694
แม่ลาว132511288697.255
เวียงเชียงรุ้ง10242985196.185
ดอยหลวง7177696497.035