รายงาน::1.ประชากรอายุ35-74 ปี ได้รับการคัดกรองDM (QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด43482131273271.921
เมืองเชียงราย840024421752.640
เวียงชัย190971115258.40
เชียงของ205671921893.444
เทิง316592354474.371
พาน484701681134.680
ป่าแดด9746827284.883
แม่จัน369403270788.543
เชียงแสน185851772195.355
แม่สาย287302399783.533
แม่สรวย269672076276.992
เวียงป่าเป้า250082436497.425
พญาเม็งราย171601136566.230
เวียงแก่น8747788090.094
ขุนตาล166301398884.113
แม่ฟ้าหลวง11555850273.581
แม่ลาว131511203391.54
เวียงเชียงรุ้ง10551955390.544
ดอยหลวง7256664691.594