รายงาน::2.ประชากรอายุ35-74 ปี ได้รับการคัดกรองHT (QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด37737935232693.364
เมืองเชียงราย798396841885.693
เวียงชัย159331539096.595
เชียงของ157321518596.525
เทิง259392487095.885
พาน399773836095.965
ป่าแดด8549823696.345
แม่จัน306852960196.475
เชียงแสน163401594197.565
แม่สาย250672295091.554
แม่สรวย241952219991.754
เวียงป่าเป้า214782072396.485
พญาเม็งราย149601447796.775
เวียงแก่น7614726595.425
ขุนตาล147351441097.795
แม่ฟ้าหลวง9897897490.674
แม่ลาว118991146496.345
เวียงเชียงรุ้ง8366795695.15
ดอยหลวง6174590795.685