รายงาน::3.ร้อยละ ANC ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด2070157676.143
เมืองเชียงราย27619671.012
เวียงชัย625791.945
เชียงของ7063905
เทิง18712566.842
พาน13910877.73
ป่าแดด30301005
แม่จัน21717882.034
เชียงแสน817288.895
แม่สาย1018180.24
แม่สรวย16910159.760
เวียงป่าเป้า17214383.144
พญาเม็งราย452862.221
เวียงแก่น1359671.112
ขุนตาล4836753
แม่ฟ้าหลวง18714376.473
แม่ลาว464189.135
เวียงเชียงรุ้ง654569.232
ดอยหลวง403382.54