รายงาน::3.ร้อยละ ANC ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด2731227883.414
เมืองเชียงราย46940085.295
เวียงชัย999696.975
เชียงของ968588.545
เทิง25318573.123
พาน17115087.725
ป่าแดด37371005
แม่จัน27724688.815
เชียงแสน807796.255
แม่สาย12111796.695
แม่สรวย19312665.281
เวียงป่าเป้า20516781.464
พญาเม็งราย755573.333
เวียงแก่น18112267.42
ขุนตาล514588.245
แม่ฟ้าหลวง24321287.245
แม่ลาว665887.885
เวียงเชียงรุ้ง746283.784
ดอยหลวง4038955