รายงาน::4. ร้อยละสะสมความครอบคลุม PAP (QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด19779513684869.193
เมืองเชียงราย404002967473.454
เวียงชัย8711715182.095
เชียงของ9096687675.594
เทิง14180888562.663
พาน201951150756.982
ป่าแดด4261296469.563
แม่จัน169761120365.993
เชียงแสน8484720784.955
แม่สาย133411162087.15
แม่สรวย12536732458.422
เวียงป่าเป้า11137620555.722
พญาเม็งราย7737398851.542
เวียงแก่น4180262162.73
ขุนตาล7571655586.585
แม่ฟ้าหลวง5710296451.912
แม่ลาว5600459582.055
เวียงเชียงรุ้ง4490337675.194
ดอยหลวง3190213366.873