รายงาน::4. ร้อยละสะสมความครอบคลุม PAP (QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด20028210213150.992
เมืองเชียงราย406961312432.250
เวียงชัย9006480053.32
เชียงของ9235550059.562
เทิง14657779053.152
พาน20371942646.271
ป่าแดด4229286667.773
แม่จัน17161685139.920
เชียงแสน8606627772.944
แม่สาย133631154486.395
แม่สรวย12244625251.062
เวียงป่าเป้า11156485143.481
พญาเม็งราย7755336943.441
เวียงแก่น4237229654.192
ขุนตาล7836616778.74
แม่ฟ้าหลวง6166238338.650
แม่ลาว5635402371.394
เวียงเชียงรุ้ง4633277759.942
ดอยหลวง3296183555.672