รายงาน::5.1ร้อยละการใช้ยา antibiotic ในผู้ป่วย AGE

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอdiagใช้ ABOร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด43242915321.174
เมืองเชียงราย8653152217.595
เวียงชัย238279133.212
เชียงของ205835017.015
เทิง275357921.034
พาน289149617.165
ป่าแดด7708611.175
แม่จัน372183422.414
เชียงแสน157822214.075
แม่สาย288358720.364
แม่สรวย3413107931.612
เวียงป่าเป้า246933913.735
พญาเม็งราย15301177.655
เวียงแก่น154239425.553
ขุนตาล150733922.54
แม่ฟ้าหลวง232879834.282
แม่ลาว121827222.334
เวียงเชียงรุ้ง104919318.45
ดอยหลวง49715531.192