รายงาน::5.2ร้อยละการใช้ยา antibiotic ในผู้ป่วย URI

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอdiagใช้ ABOร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด4276816060514.175
เมืองเชียงราย60191947815.755
เวียงชัย17479248614.225
เชียงของ22252312614.055
เทิง2559525079.795
พาน39941616315.435
ป่าแดด10954132812.125
แม่จัน27504440516.025
เชียงแสน1590411717.365
แม่สาย31586562617.815
แม่สรวย35220357810.165
เวียงป่าเป้า20910292313.985
พญาเม็งราย1957911155.695
เวียงแก่น17010299917.635
ขุนตาล13086157212.015
แม่ฟ้าหลวง39484664616.835
แม่ลาว11393260122.834
เวียงเชียงรุ้ง11220154013.735
ดอยหลวง8373134116.025