รายงาน::5.2ร้อยละการใช้ยา antibiotic ในผู้ป่วย URI

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอdiagใช้ ABOร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด3660955309714.55
เมืองเชียงราย50386834216.565
เวียงชัย15187227414.975
เชียงของ17730257114.55
เทิง2212721799.855
พาน34004513015.095
ป่าแดด9429119212.645
แม่จัน23882373415.645
เชียงแสน1375910607.75
แม่สาย27141507818.715
แม่สรวย30227313010.355
เวียงป่าเป้า17564250214.255
พญาเม็งราย164039205.615
เวียงแก่น14884264717.785
ขุนตาล11589144512.475
แม่ฟ้าหลวง34876590016.925
แม่ลาว10132246724.354
เวียงเชียงรุ้ง9564135014.125
ดอยหลวง7211117616.315