รายงาน::6.1ร้อยละตรวจพัฒนาการเด็ก 9 18 30 42 เดือน(QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด354793358994.674
เมืองเชียงราย5981555392.844
เวียงชัย1256123398.175
เชียงของ1499145797.25
เทิง2702241989.534
พาน2802271796.975
ป่าแดด54153799.265
แม่จัน2947288797.965
เชียงแสน1337130597.615
แม่สาย2056199597.035
แม่สรวย3189276786.773
เวียงป่าเป้า1944182393.784
พญาเม็งราย1406137097.445
เวียงแก่น2150209997.635
ขุนตาล84181997.385
แม่ฟ้าหลวง2714255994.294
แม่ลาว76874997.535
เวียงเชียงรุ้ง78575195.675
ดอยหลวง56154997.865