รายงาน::6.1ร้อยละตรวจพัฒนาการเด็ก 9 18 30 42 เดือน(QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด354542681575.631
เมืองเชียงราย5898362861.510
เวียงชัย1261106684.543
เชียงของ1555131884.763
เทิง2670213479.932
พาน2809208674.261
ป่าแดด54850792.524
แม่จัน2893270293.44
เชียงแสน1325118089.064
แม่สาย2010157678.412
แม่สรวย3146205965.450
เวียงป่าเป้า1909140473.551
พญาเม็งราย140898770.11
เวียงแก่น2156176581.862
ขุนตาล86774185.473
แม่ฟ้าหลวง2876188465.510
แม่ลาว76265986.483
เวียงเชียงรุ้ง80765781.412
ดอยหลวง55446283.393