รายงาน::6.2ร้อยละเด็ก 9 18 30 42 เดือน พบลงสัยล่าช้า(QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด26815441216.451
เมืองเชียงราย362852414.440
เวียงชัย106617816.71
เชียงของ131833625.494
เทิง21341587.40
พาน208623411.220
ป่าแดด507407.890
แม่จัน270276928.465
เชียงแสน118038432.545
แม่สาย15761278.060
แม่สรวย205920710.050
เวียงป่าเป้า140416611.820
พญาเม็งราย98711211.350
เวียงแก่น176557532.585
ขุนตาล741283.780
แม่ฟ้าหลวง188423612.530
แม่ลาว65913720.792
เวียงเชียงรุ้ง65713119.942
ดอยหลวง4627015.151