รายงาน::6.3ร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นภายใน 30 วัน(QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด7169670893.575
เมืองเชียงราย1208113894.215
เวียงชัย39538898.235
เชียงของ58156697.425
เทิง20217285.154
พาน29128397.255
ป่าแดด373697.35
แม่จัน79077798.355
เชียงแสน45544497.585
แม่สาย52550696.385
แม่สรวย25923189.194
เวียงป่าเป้า18017396.115
พญาเม็งราย43542597.75
เวียงแก่น78473293.375
ขุนตาล272592.595
แม่ฟ้าหลวง46931466.951
แม่ลาว21819689.914
เวียงเชียงรุ้ง20919894.745
ดอยหลวง1041041005